Musiikkitaloa on suunniteltu jonkin aikaa Makasiinien päälle, vaikka alueelle ei ole asemakaavaa.
Virkamiesten järjestämän musiikkitalon suunnitelukilpailun parhaaksi arvioitu ehdotus julkaistiin 20.6.2000. Makasiinien purkamista ei kuitenkaan ole vielä missään päätetty ! Voimakasta vastustusta musiikkitaloa kohtaan on ollut koko sen suunnitteluvaiheen ajan.

Musiikkitalohanke etenee virkaportaissa seuraavasti:

Makasiineja koskeva asemakaavaehdotusta valmisteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn syksyn 2000 aikana. Asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville ennen kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyä:

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä vain ajan 6.11.-15.11.2000 kaupunkisuunnitteluvirastossa
klo 8.15-16.00: Kansakoulukuja 3, 00100 HELSINKI. Asemakaavaehdotukseen tehtiin noin 40 kirjallista huomautusta, tekijöinä yksityisiä kansalaisia, yhteisöjä ja yrityksiä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyn jälkeen asemakaavaehdotus tulee virallisesti nähtäville
30 vuorokauden ajaksi, jona aikana siitä on mahdollisuus tehdä muistutuksia. Kaupunginkanslia tiedottaa nähtävillä olosta lehtikuulutuksella.

Lausuntokierroksen ja jätettyjen muistutusten jälkeen asemakaavaehdotus etenee kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnasta ehdotus siirtyy kaupunginhallitukselle, josta ehdotus siirtyy kaupunginvaltuuston äänestykseen ilmeisesti
kesällä tai syksyllä 2001. Kaupunginvaltuusto päättää ainoana demokraattisesti valittuna elimenä musiikkitalohankkeen mahdollisesta toteutumisesta Makasiinien päälle tai hankkeen siirtämisestä toisaalle; lähetä viesti kunnallisvaltuutetullesi.

Makasiineja koskevan asemakaavan valmistelusta vastaavat:
(kaupunkilaisilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä valmistelijoihin suunnittelutyön kaikissa vaiheissa)

* projektipäällikkö Ilpo Forssén, puhelin 169 4216
* arkkitehti Anne Karppinen, puhelin 169 4217
* liikennesuunnittelijana DI Leena Saransaari, puhelin 169 4207
* maisema-asiantuntijana maisema-arkkitehti Terhi Tikkanen-Lindström, puhelin 169 4229
* teknistaloudellisena asiantuntijana insinööri Seija Narvi, puhelin 169 4280

Lisäksi Makasiinien kohtaloon vaikuttavat asemakaavapäällikkönä
Anneli Lahti, puhelin * 1691, Kaupunkisuunniteluviraston virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi, puhelin * 1691
sekä varsinkin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen,
puhelin 169 2250, sihteerin puh. 169 2253


Lähetä viesti kaupungin toimintoja suunnitteleville.




Eri näkökulmiin voit myös tutustustua esimerkiksi Pro-musiikkitalo ja Pro-Makasiinit -sivuilla.




Alla on joitakin artikkeleita
vuosien varrelta liittyen musiikkitalohankkeen kehittymiseen.



Tavoite hämärtyi Töölönlahdella

syyskuu 2000, Helsingin Sanomat, arkkitehdit Pentti Riihelä ja Clas-Olof Lindqvist

"...Sen viiden vuoden ajalta, jonka suunnittelu on konkreettisesti ollut vireillä, muodostuu kuva tehokkuuteen keskittyvästä, projektikeskeisestä menettelystä, joka murtaa jo pahasti lainsäädännön asemakaavoituksesta määrittelemiä raameja. Sille on lisäksi ominaista tavoitteiden vaihtaminen ja päätöksenteon pilkkominen...."

"...Musiikkitalohanke on koko prosessin ajan kuvattu julkisuudessa puolta pienemmäksi kuin mitä itse rakennuksen tilaohjelma on....."


"...Kansalaistoiminnan alue suoraan Eduskuntatalon edustalla olisi symbolisesti tasavallan ajan keskus ja kaupunkikuvallisesti todellinen vastapaino eduskuntatalolle. Sitä ympäröivät erilaiset yleiset rakennukset, musiikkitalo, erityisesti kirjasto jne......"

"...Kaupunginvaltuutetut vahvistivat yleiskaavaluonnoksen 1991. Sen kirjallisina ilmaistut päätavoitteet olivat: avara maisema eduskuntatalon edustalla sekä puisto ja tapahtumakenttä......" lue lisää-->


Asemakaavan puute Töölönlahden ongelma
syyskuu 2000, Helsingin Sanomat, arkkitehti Aune Svensk

"...On vähintään kummallista, että yksi pääkaupungin keskeisistä alueista rakentuu ilman asemakaavaa, yleiskaavan perusteella poikkeusluvin..."

"...Asemakaava on kaupunkialueen ainoa laillinen kaavamuoto, jonka perusteella fyysinen kaupunkirakenne syntyy. Alueen käytön, rakennusten paikkojen ja tonttitehokkuuksien pitää olla selvillä ennen rakennuksista järjestettäviä arkkitehtikilpailuja...." lue lisää-->



Musiikkikeskuksen arkkitehtikilpailu - kulissi ja todellisuus
tammikuu 2000, Kamppi-Eira lehti, arkkitehti Yrjö Sormunen

"...Helsingin kaupunki ja valtio tekivät v. 1986 sopimuksen, joka liittyi silloiseen Töölönlahden asemakaavakilpailuun. Tarkoituksena oli poistaa maanomistusrajojen vaikutus suunnitteluun. Tavoite oli oikea - silti sopimus on osoittautunut turmioksi Helsingin keskustan suunnittelulle..."

"...Musiikkikeskus on siis sijoitettava sopimusalueelle. Mikään muu sijoitus, olkoon miten hyvin perusteltu tahansa, ei tule kysymykseen mutta - miksi juuri eduskuntatalon eteen ja tiukasti Mannerheimintiehen kiinni? Selitys on taas sama: rahan hankkiminen ja jakaminen..."

"... Yllä kuvattua todellista taustaa ei voida kertoa - hankkeelle on saatava arvovaltainen kulissi. Sen pystytti Suomen Arkkitehtiliitto. Tämä liitto on luovuttanut maineikkaan ja julkisuudessa tunnetuimman toimintamuotonsa, arkkitehtikilpailun julkisivuksi hankkeille, joilla ei ole kansalaisten laajaa ja varauksetonta kannatusta..."

"... Ei myöskään voi olla puhettakaan aluevarauksista laitoksen omiin tai sen toimintaan sopiviin laajennuksiin. Näin ei Töölönlahdelle synny sellaisia, omilla syntysijoillaan kasvavia ja kehittyviä vuosisataislaitoksia jollaisia niistä olisi voinut ja olisi pitänyt tulla..." lue lisää-->


Virastopäällikkö Perkkiö siirtäisi Musiikkitalon Töölönlahden rannalle Kaupungin johto pyysi Perkkiötä vetämään esityksensä takaisin
16.4.1998, Helsingin Sanomat, artikkeli

"...Perkkiön mielestä musiikitalon liittyminen ympäristöönsä toiminnallisesti ja kaupunkikuvan kannalta on selvitetty puutteellisesti. Suunnittelussa ei ole otettu tarpeeksi huomioon ympäristön mahdollisuuksia..."

"...Töölönlahden rannalla musiikkitalo saisi arvoisensa aseman. Musiikkitilat voitaisiin rakentaa maan päälle, ja niistä olisi näkymä kansallismaisemaan..." lue lisää-->



Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 18.4.1998

"...Musiikkitaloa ja eduskunnan lisärakennusta on ajettu nurinkurisesti. Musiikkitalo päätettiin jo hyvin varhain sijoittaa Mannerheimintien varteen eduskuntataloa vastapäätä..."

"...Arkkitehtuurikilpailua varten nimitettiin palkintolautakunta, ennen kuin tontin asemakaavalliset lähtökohdat olivat kunnolla selvillä. Se oli selvä merkki luottamusmiehille, että asialliset päätökset on jo tehty ja kunnallinen päätöksenteko on kumileimasimen tasolla..." lue lisää-->



"Tsaarin talleista" suunnitellaan koko kaupungin kulttuurikeskusta

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen: Tsaarin tallit voidaan säilyttää
30.1.19
92, Helsingin Sanomat, artikkeli

"...Korpisen mielestä tallit luovat mielenkiintoisen kontrastin eduskuntataloon. Tallien väli voisi olla "toiminnallisesti mielenkiintoinen" paikka ympäri vuoden, kunhan vanhat laiturit purettaisiin..."

"...Alueelle pitää saada mahdollisimman intensiivistä kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Yritämme tukea näitä erilaisia toimijoita siellä, paikka on mainio tukikohta sellaiselle toiminnalle..." lue lisää-->